Aktuálne ponuky práce v školstve

21 - 35 z 35
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Nepedagogická pozícia 4.11.2022
Gymnázium
Š. Moyzesa 21, Ružomberok
Pedagogická pozícia 3.11.2022
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Pedagogická pozícia 2.11.2022
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Veľké Rovné 302, Veľké Rovné
Nepedagogická pozícia 27.10.2022
Špeciálna základná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Pedagogická pozícia 25.10.2022
Materská škola
Podhorie 327, Podhorie
Manažment 25.10.2022
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, Žilina
Pedagogická pozícia 24.10.2022
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, Žilina
Pedagogická pozícia 24.10.2022
Súkromná základná škola FELIX
Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 23.10.2022
Základná škola s materskou školou
Oravský Podzámok 51, Oravský Podzámok
Pedagogická pozícia 20.10.2022
Súkromná základná škola FELIX
Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
Manažment 19.10.2022
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention
Námestie A. Hlinku 56/1, Ružomberok
Pedagogická pozícia 10.10.2022
Spojená škola
Oslobodenia 165/20, Belá
Pedagogická pozícia 6.10.2022
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention
Námestie A. Hlinku 56/1, Ružomberok
Pedagogická pozícia 28.9.2022
Súkromné gymnázium
Oravská 11, Žilina
Pedagogická pozícia 6.9.2022