Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 11 z 11
Stredná odborná škola podnikania
Sasinkova 45, Žilina
Pedagogická pozícia 6.12.2022
Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22, Žilina
Pedagogická pozícia 5.12.2022
Materská škola
Sokolská 494, Strečno
Nepedagogická pozícia 1.12.2022
Materská škola
Podhorie 327, Podhorie
Pedagogická pozícia 30.11.2022
Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera
Gaštanová 53, Žilina
Nepedagogická pozícia 30.11.2022
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Hlavná 2, Žilina
Pedagogická pozícia 29.11.2022
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Hlavná 2, Žilina
Pedagogická pozícia 25.11.2022
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Pedagogická pozícia 23.11.2022
Stredná odborná škola stavebná
Tulipánová 2, Žilina
Pedagogická pozícia 21.11.2022
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Pedagogická pozícia 21.11.2022
Súkromná školská jedáleň ako súčasť Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, Žilina
Nepedagogická pozícia 7.11.2022