Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 5 z 5
Základná škola Slovenského národného povstania
Mládeže 289, Strečno
Pedagogická pozícia 27.10.2021
Materská škola
Osloboditeľov 421/66, Rajecké Teplice
Pedagogická pozícia 21.10.2021
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Ul. Dlhá 164/18, Hôrky
Pedagogická pozícia 13.10.2021
Súkromná základná škola
Oravská cesta 11, Žilina
Pedagogická pozícia 11.10.2021
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Pedagogická pozícia 1.10.2021