Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 4 z 4
Obchodná akadémia Imricha Karvaša
Hrobákova 11, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 6.12.2022
Stredná odborná škola podnikania
Sasinkova 45, Žilina
Pedagogická pozícia 6.12.2022
Stredná odborná škola elektrotechnická
Učňovská 700/6, Gbely
Pedagogická pozícia 5.12.2022
Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím, ako organizačná zložka Spojenej školy
Mokrohájska cesta 3, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 5.12.2022