Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 4 z 4
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda
Záhradná 202, Jahodná
Pedagogická pozícia 26.1.2022
Súkromná základná škola
Gorkého 4, Skalica
Pedagogická pozícia 25.1.2022
Základná škola Juraja Fándlyho
Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď
Pedagogická pozícia 24.1.2022
Súkromná základná škola BESST
Limbová 3, Trnava
Pedagogická pozícia 11.1.2022