Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 8 z 8
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 27.5.2022
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Pedagogická pozícia 27.5.2022
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 170/2, Trenčín
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
A. Hlinku 44, Prievidza
Pedagogická pozícia 13.5.2022
Stredná odborná škola
T. Vansovej 32, Prievidza
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Stredná odborná škola
Pod Sokolice 14, Trenčín
Pedagogická pozícia 2.5.2022