Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 25
Základná škola s materskou školou
Školská 4, Chorvátsky Grob
Pedagogická pozícia 18.1.2022
Základná škola
Šarfická 301, Blatné
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Nepedagogická pozícia 14.1.2022
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Základná škola
Školská 257, Dunajská Lužná
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Základná škola
Hlavná ulica 81/42, Miloslavov
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Základná škola
Hlavná ulica 81/42, Miloslavov
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Nepedagogická pozícia 12.1.2022
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 12.1.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 4, Chorvátsky Grob
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 4, Chorvátsky Grob
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Nepedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola
Hlavná ulica 81/42, Miloslavov
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 10.1.2022
Materská škola
Brezová 738/27, Dunajská Lužná
Pedagogická pozícia 9.1.2022
Základná škola J. G. Tajovského
Tajovského 1, Senec
Nepedagogická pozícia 9.1.2022
Základná škola J. G. Tajovského
Tajovského 1, Senec
Pedagogická pozícia 9.1.2022
Základná škola
Kalinkovo 194, Kalinkovo
Pedagogická pozícia 9.1.2022
Základná škola
Hlavná ulica 81/42, Miloslavov
Pedagogická pozícia 4.1.2022