Aktuálne ponuky práce v školstve

41 - 55 z 55
Základná škola
Šrobárova 20, Prešov
Pedagogická pozícia 03.05.2021
Základná škola
Šrobárova 20, Prešov
Pedagogická pozícia 03.05.2021
Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy
Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Pedagogická pozícia 08.04.2021
Základná škola s MŠ
Ul.Štefana Nahalku 396/10, Liptovská Teplička
Pedagogická pozícia 03.03.2021
Cirk. spoj. škola - Gym
Švermova 10, Snina
Pedagogická pozícia 23.02.2021
Cirk.spojená škola -CZŠ
Švermova 10, Snina
Pedagogická pozícia 10.11.2020
Cirkevná spojená škola
Švermova 10, Snina
Pedagogická pozícia 14.10.2020
Materská škola
Breznica 267, Breznica
Pedagogická pozícia 21.08.2020
Materská škola
Ul. Ľ. Štúra 318/23, Svidník
Pedagogická pozícia 17.08.2020
Materská škola
Ul. Gen. Svobodu 744/33, Svidník
Pedagogická pozícia 17.08.2020
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33, Giraltovce
Pedagogická pozícia 13.08.2020
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33, Giraltovce
Pedagogická pozícia 13.08.2020
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33, Giraltovce
Pedagogická pozícia 13.08.2020
Súkromná základná škola ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy European English School
Solivarská 28, Prešov
Pedagogická pozícia 02.06.2021
Súkromná základná škola ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy European English School
Solivarská 28, Prešov
Pedagogická pozícia 03.06.2021