Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 10 z 10
Základná škola sv. Jána Pavla II. ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Jána Pavla II.
Dlhé hony 3522/2, Poprad
Pedagogická pozícia 21.10.2021
Materská škola
A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
Pedagogická pozícia 21.10.2021
Spojená škola internátna
Levočská 24, Stará Ľubovňa
Nepedagogická pozícia 19.10.2021
Základná škola
Komenského 2, Svit
Pedagogická pozícia 15.10.2021
Základná škola
Toplianska 144, Raslavice
Pedagogická pozícia 13.10.2021
Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II. ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Jána Pavla II.
Dlhé hony 3522/2, Poprad
Pedagogická pozícia 11.10.2021
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Jarovnice 192, Jarovnice
Pedagogická pozícia 7.10.2021
Odborné učilište internátne
Masarykova 11174/20D, Prešov
Nepedagogická pozícia 6.10.2021
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Farbiarska 12, Stará Ľubovňa
Pedagogická pozícia 5.10.2021
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Farbiarska 12, Stará Ľubovňa
Pedagogická pozícia 5.10.2021