Aktuálne ponuky práce v školstve

21 - 37 z 37
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1, Košice
Nepedagogická pozícia 16.11.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 3, Poproč
Pedagogická pozícia 16.11.2022
Obchodná akadémia
Polárna 1, Košice-Nad jazerom
Nepedagogická pozícia 16.11.2022
Základná škola s materskou školou
Bracovce 26, Bracovce
Pedagogická pozícia 14.11.2022
Slobodná škola - Súkromná základná škola
Jegorovovo nám. 5, Košice
Pedagogická pozícia 14.11.2022
Slobodná škola - Súkromná základná škola
Jegorovovo nám. 5, Košice
Pedagogická pozícia 14.11.2022
Slobodná škola - Súkromná základná škola
Jegorovovo nám. 5, Košice
Nepedagogická pozícia 14.11.2022
Slobodná škola - Súkromná základná škola
Jegorovovo nám. 5, Košice
Nepedagogická pozícia 14.11.2022
Súkromné gymnázium FUTURUM
Grešákova 1, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 8.11.2022
Stredná odborná škola železničná
Palackého 14, Košice-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 8.11.2022
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
Budimír 11, Budimír
Pedagogická pozícia 7.11.2022
Súkromná základná škola
Trieda SNP 104, Košice-Západ
Pedagogická pozícia 3.11.2022
Základná škola
Drienovec 44, Drienovec
Pedagogická pozícia 5.10.2022
Súkromná základná škola International School
Poľná 1, Košice-Košická Nová Ves
Pedagogická pozícia 25.9.2022
Súkromná základná škola International School
Poľná 1, Košice-Košická Nová Ves
Nepedagogická pozícia 19.9.2022
Súkromná základná škola International School
Poľná 1, Košice-Košická Nová Ves
Nepedagogická pozícia 19.9.2022
Základná škola Eugena Ruffinyho
Zimná 190/144, Dobšiná
Pedagogická pozícia 25.8.2022