Aktuálne ponuky práce v školstve

21 - 40 z 90
Súkromná základná škola
Trieda SNP 104, Košice-Západ
Pedagogická pozícia 9.8.2022
Základná škola
Hlavná 346, Nižná Myšľa
Pedagogická pozícia 8.8.2022
Spojená škola
Odborárska 2, Košice-Sever
Nepedagogická pozícia 8.8.2022
Základná škola
Veľká Ida 1, Veľká Ida
Pedagogická pozícia 8.8.2022
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23, Košice-Juh
Pedagogická pozícia 7.8.2022
Základná škola
Hroncova 23, Košice-Sever
Nepedagogická pozícia 5.8.2022
Základná škola
Hroncova 23, Košice-Sever
Nepedagogická pozícia 5.8.2022
Základná škola
Hroncova 23, Košice-Sever
Nepedagogická pozícia 5.8.2022
Stredná odborná škola železničná
Palackého 14, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 5.8.2022
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1, Košice
Nepedagogická pozícia 5.8.2022
Súkromná materská škola
Tatranská 10, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 4.8.2022
Súkromná základná škola
Petzvalova 4, Košice
Pedagogická pozícia 4.8.2022
Súkromná základná škola
Petzvalova 4, Košice
Nepedagogická pozícia 4.8.2022
Základná škola
Hroncova 23, Košice-Sever
Nepedagogická pozícia 3.8.2022
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves
Nepedagogická pozícia 3.8.2022
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
Budimír 11, Budimír
Pedagogická pozícia 2.8.2022
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
Budimír 11, Budimír
Pedagogická pozícia 2.8.2022
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA
Tajovského 15, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 2.8.2022
Základná škola
Krosnianska 4, Košice-Dargovských hrdinov
Nepedagogická pozícia 2.8.2022
Základná škola
Gemerská 2, Košice-Juh
Pedagogická pozícia 1.8.2022