Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 28
Spojená škola
Mokrohájska cesta 3, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 27.10.2021
Spojená škola
Mokrohájska cesta 3, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 27.10.2021
Spojená škola
Mokrohájska cesta 3, Bratislava-Karlova Ves
Nepedagogická pozícia 27.10.2021
Diagnostické centrum pre mládež
Trstínska 2, Bratislava - Záhorská Bystrica
Nepedagogická pozícia 26.10.2021
Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava
Vápencova 36, Bratislava
Pedagogická pozícia 25.10.2021
Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Borinská 23, Bratislava-Lamač
Pedagogická pozícia 22.10.2021
Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Borinská 23, Bratislava-Lamač
Pedagogická pozícia 22.10.2021
Spojená škola
J. Valašťana Dolinského 1, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 18.10.2021
Základná škola
Karloveská 61, Bratislava-Karlova Ves
Nepedagogická pozícia 15.10.2021
Diagnostické centrum pre mládež
Trstínska 2, Bratislava - Záhorská Bystrica
Nepedagogická pozícia 15.10.2021
Základná škola
Malokarpatské nám. 1, Bratislava-Lamač
Nepedagogická pozícia 15.10.2021
Materská škola pre deti s telesným postihnutím, ako organizačná zložka Spojenej školy
Mokrohájska cesta 3, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 15.10.2021
Odborné učilište
Dúbravská cesta 1, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 14.10.2021
Spojená škola
Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 14.10.2021
Základná škola
Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 14.10.2021
Základná škola
Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves
Nepedagogická pozícia 12.10.2021
Základná škola s MŠ
Hargašova 5, Bratislava-Záhorská Bystrica
Pedagogická pozícia 11.10.2021
Diagnostické centrum pre mládež
Trstínska 2, Bratislava - Záhorská Bystrica
Pedagogická pozícia 8.10.2021
Diagnostické centrum pre mládež
Trstínska 2, Bratislava - Záhorská Bystrica
Pedagogická pozícia 8.10.2021
Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5, Bratislava-Devínska Nová Ves
Pedagogická pozícia 8.10.2021