Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 14 z 14
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 26.11.2022
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 26.11.2022
Základná škola
Pri kríži 11, Bratislava-Dúbravka
Nepedagogická pozícia 25.11.2022
Súkromná materská škola Wonderland
Bazovského 2, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 24.11.2022
Súkromná materská škola Wonderland
Bazovského 2, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 24.11.2022
Materská škola
Suchohradská 3, Bratislava-Karlova Ves
Nepedagogická pozícia 22.11.2022
Základná škola
Pri kríži 11, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 22.11.2022
Základná škola
Pri kríži 11, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 22.11.2022
Spojená škola
Mokrohájska cesta 3, Bratislava-Karlova Ves
Nepedagogická pozícia 15.11.2022
Materská škola
Kremeľská 36, Bratislava-Devín
Pedagogická pozícia 11.11.2022
Základná škola
Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 11.11.2022
Gymnázium
Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 8.11.2022
Materská škola
Suchohradská 3, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 3.11.2022
Materská škola
Ladislava Sáru 3, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 3.11.2022