Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 5 z 5
Materská škola
Medzinár. dňa detí 131/17, Veľká Lúka
Nepedagogická pozícia 23.9.2023
Základná škola
Školská 482, Hliník nad Hronom
Nepedagogická pozícia 22.9.2023
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 18.9.2023
Súkromná základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy - predprimárne vzdelávanie
Angyalova ulica 417/31, Kremnica
Nepedagogická pozícia 7.9.2023
Základná škola Janka Francisciho Rimavského
Nábrežie Rimavy 457/19, Hnúšťa
Nepedagogická pozícia 31.8.2023