Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 4 z 4
Základná škola s materskou školou T.G.Masaryka
Nám. V. Dunajského 4/14, Ľubietová
Pedagogická pozícia 21.11.2022
Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín
Pedagogická pozícia 15.11.2022
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom
Komenského 12, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 15.11.2022
Základná škola
Pieninská 27, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 9.11.2022