Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Centrum poradenstva a prevencie, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Švabinského 3352/7, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.5.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Outlook, Teams,..
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Centrum poradenstva a prevencie Bratislava V., Švabinského 7, príjme do pracovného pomeru 1 psychológa. Jedná sa o plný úväzok.
Kvalifikačné predpoklady:
VŠ 2.stupňa v odbore psychológia, komunikačné zručnosti, zodpovedný prístup k práci, flexibilita, prax v odbore vítaná
Náplň práce:
Pripravuje a realizuje preventívne a intervenčné skupinové programy, práca s triedami s problémom, individuálna diagnostika, poradenstvo a terapia pre deti s problémami v správaní a emočnými ťažkosťami, krízová intervencia, spolupráca so školami a ďalšími spolupracujúcimi subjektami, metodické usmerňovanie pedagogických zamestnancov.
Termín nástupu:
ASAP
Odmeňovanie:
Podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.
Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle CPPPaP BA5 www.cpppap-ba5.sk v sekcii GDPR – Ochrana osobných údajov – Informácia o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov.
Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte do 31.03.2023 na e-mail:
[email protected]
Kontakt pre bližšie informácie:
Ing. Alena Majerová, personalistka; tel: 02/48208119

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
Švabinského 3352/7
85101 Bratislava-Petržalka
www.cpppap-ba5.sk
02/48208119,+421248208111
Kontaktná osoba
Ing.Alena Majerová
0248208119