Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vedúci školskej jedálne

Stredná odborná škola, Handlová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lipová 8, Handlová
Termín nástupu
1.7.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
474
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 a Nariadenie vlády SR 338/2019 Z.z. podľa počtu rokov priznanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilé znalosti IKT - Word, Excel, internet
Vzdelanie
Úplné stredné vzdelanie (maturita), uprednostňuje sa vzdelanie z okruhu stravovania – Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania, ekonomické zameranie a podobne.
Ďalšie požiadavky
- prax vo vedúcej pozícii vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích zariadeniach)
- spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
- organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- znalosť príslušnej legislatívy
- zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
Popis práce:
- riadenie prevádzky školskej jedálne
- zodpovedanie za dodržiavanie hygieny a kultúry stravovania v priestoroch školskej jedálne
- riadenie a kontrolovanie práce podriadených zamestnancov
- zabezpečovanie dodržiavania stanovených výživových hodnôt v podávaných pokrmoch
- zostavovanie týždenných jedálnych lístkov
- zabezpečovanie hospodárneho nakladania so zverenými prostriedkami
Zoznam požadovaných dokladov
- profesijný životopis
- fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
Lipová 8
97251 Handlová
www.sosha.sk, www.zssha.edu.sk
+421465121910,+421465121912,0918863048
Kontaktná osoba
Ing. Aneta Šlechtová
0907754983