Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku

Vedúci školskej jedálne, Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová


Nemáte životopis? Vytvorte si ho!
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Profesia spol. s r.o.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov organizáciou Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová

Zároveň som si vedomý/á a súhlasím so Zásadami spracovania osobných údajov pre Edujobs.sk spoločnosti Profesia, spol. s r.o.