Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 3 z 3
Stredná odborná škola J.A.Gagarina, ako organizačná zložka Spojenej školy
Svätoplukova 38, Bernolákovo
Pedagogická pozícia 07.06.2021
Stredná odborná škola J.A.Gagarina, ako organizačná zložka Spojenej školy
Svätoplukova 38, Bernolákovo
Nepedagogická pozícia 27.05.2021
Stredná odborná škola J.A.Gagarina, ako organizačná zložka Spojenej školy
Svätoplukova 38, Bernolákovo
Nepedagogická pozícia 03.06.2021