Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 753
Materská škola sv. Vincenta de Paul
Chlumeckého 12, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola
Vazovova 4, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola
Vazovova 4, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Stredná zdravot. škola
Farská 23, Nitra
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Stredná odborná škola
Slov. partizánov 1129/49, Považská Bystrica
Nepedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola s materskou školou
Kolta 245, Kolta
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola J. Palárika
Majcichov 536, Majcichov
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola
Semerovo 110, Semerovo
Nepedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola
Semerovo 110, Semerovo
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola
Fándlyho 11, Pezinok
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná umelecká škola sv. Košických mučeníkov ako org.zložka Spojenej školy sv.Košických mučeníkov
Čordáková 50, Košice-Sídlisko KVP
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola s MŠ
Udiča 248, Udiča
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola
Semerovo 110, Semerovo
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola
Javorová alej 1, Chorvátsky Grob
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Materská škola ako súčasť Súkromnej základnej školy Marie Montessori
Borinská 23, Bratislava-Lamač
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 170/2, Trenčín
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Materská škola
Hlavná 117, Gelnica
Manažment 10.05.2021