Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 8 z 8
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 26.11.2022
Základná škola s MŠ
Školská 11, Slovenský Grob
Pedagogická pozícia 23.11.2022
Základná škola s MŠ
Školská 11, Slovenský Grob
Pedagogická pozícia 15.11.2022
Základná škola
Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 11.11.2022
Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov
Znievska 2, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 10.11.2022
Základná škola s materskou školou
Hlavná 292/82, Viničné
Pedagogická pozícia 7.11.2022
Evanjelická základná škola
Palisády 57, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 3.11.2022
Základná škola s MŠ
Školská 11, Slovenský Grob
Pedagogická pozícia 3.11.2022