Školník

Materská škola - Óvoda, Malinovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
L. Svobodu 22, Malinovo
Termín nástupu
8.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
159
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nevyžaduje sa
Vzdelanie
min. úplné stredné vzdelanie technického zamerania
vodičský preukaz skupiny B
kuričský preukaz vítaný
Ďalšie požiadavky
Stručný popis činnosti:
• vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov,
• rozvoz stravy (desiata, obed, olovrant) na elokované pracovisko materskej školy
• udržiavanie čistoty a poriadku v areály školy,
• údržba a starostlivosť o zeleň v areáli školy,
• bežná oprava a údržba elektrických, signalizačných, kúrenárskych, vodovodných a klimatizačných inštalácií,
• odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov a schodísk v zimných mesiacoch,
• kosenie trávy v priestoroch areálu školy,
• pravidelná kontrola zariadenia školských a detských ihrísk a o zistených nedostatkoch vedie evidenciu,

Osobné predpoklady:
- samostatnosť, zodpovednosť, bezúhonnosť, komunikatívnosť, technická a manuálna zručnosť

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na e-mail: [email protected]
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola - Óvoda
L. Svobodu 22
90045 Malinovo
45955140
Kontaktná osoba
Bc. Slavomíra Šusterová
0918672630