Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Etická výchova / Náboženská výchova
Termín nástupu
20.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - užívateľská úroveň, Edupage, MS Teams, Zoom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave hľadá zanieteného, tvorivého a spoľahlivého kolegu na PLNÝ alebo ČIASTOČNÝ úväzok/stáž.

KOHO HĽADÁME:
- mladého ale aj duchom mladého človeka, ktorý má odvahu vstupovať do sveta mladých cez spoločne strávený čas, rozhovory a projekty
- človeka, ktorý vo svojom živote prepája svoju kresťanskú vieru s etikou a celým kontextom spoločnosti, v ktorej sa pohybuje
- je mu blízke neformálne vzdelávanie a vie hľadať balans medzi zdravým odstupom a záujmom o hodnotový svet mladých
- nebojí sa práce so skupinovou dynamikou, ale ani osobného sprevádzania
- má základy a prehľad v kresťanskom učení či dokonca až teologické vzdelanie
- je ochotný aj v bežných situáciách odhaľovať výchovný potenciál s ohľadom na potreby študentov
- dokáže pracovať v tíme a zdieľať svoju múdrosť aj otázky otvorene s ostatnými kolegami v rámci celej školy
- chce porozumieť smerovaniu školy, zámerom predmetu a tvorivo sa podieľať na napĺňaní týchto zámerov
- uvedomuje si, že to všetko vyššie uvedené nemusí vedieť, ale musí sa snažiť byť v tom stále lepší

BENEFITY POZÍCIE U NÁS:
Bilgym (Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa) je prostredím, v ktorého centre stojí študent.
Sme tím nadšených učiteľov a spolupracovníkov, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých je škola postavená. Škola ponúka podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu. Podnecujeme a podporujeme pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky. Ponúkame príjemnú pracovnú klímu v multikultúrnom prostredí. Nových kolegov v prvom roku ich praxe u nás intenzívne sprevádzame.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE
Ak sa chcete uchádzať o miesto na našej škole, pošlite nám svoj životopis a motivačný list, v ktorom popíšete, akým spôsobom by ste chceli a mohli s našou školou spolupracovať, prečo si myslíte, že by ste mohli učiť predmet náboženstvo a etika na našej škole.
Výberový proces zahŕňa viaceré kolá s viacerými členmi nášho tímu, ako aj ukážkovú hodinu, resp. vypracovanie zadania. Snažíme sa vybrať nielen najkompetentnejšieho kolegu ale aj človeka, ktorému bude rezonovať misia a hodnoty našej školy s jeho vlastnými hodnotami. V niektorých prípadoch môže výber trvať dlhšie, neváhajte nás preto aj v priebehu procesu kontaktovať, ak máte otázky.

Pošlite svoj:
• ŽIVOTOPIS
• SPRIEVODNÝ LIST
na: [email protected]

Ďakujeme.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Haanova 28
85104 Bratislava-Petržalka
www.bilgym.sk
63823284
Kontaktná osoba
Blanka Štefan Antalová
0902922903