Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola Narnia, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mozartova 10, Trnava
Termín nástupu
14.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
50%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s internetom, mailom, balíkom kancelárskych aplikácií Office
Vzdelanie
Hľadáme kolegu/kolegyňu ktorý/á bude mať:
radosť z práce s deťmi, chuť porozumieť misii našej školy
odbornú kvalifikáciu, profesionálny rozhľad, zodpovedný prístup
prax a skúsenosti s deťmi s rozmanitými potrebami
rešpekt k individualite
dobré sociálne a komunikačné zručnosti
schopnosť pracovať tímovo, budovať vzťahy
otvorenosť rozvoju, chuť učiť sa
znalosť anglického jazyka vítaná
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia
Ďalšie požiadavky
Školský psychológ vykonáva psychologickú diagnostiku; poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie; spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov a poskytuje súčinnosť psychológovi.

Ponúkame príjemné pracovné prostredie, primerané finančné ohodnotenie, nadštandardnú podporu, osobný rast a vedenie počúvajúce svojich zamestnancov.

Na základe zaslaného životopisu a motivačného listu sa ozveme vybraným uchádzačom s pozvaním na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Narnia
Mozartova 10
91701 Trnava
https://narniatt.edupage.org/
0911 192 435
Kontaktná osoba
Sekretariát ZŠ Narnia Trnava
0911 192 435