Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Etická výchova / Náboženská výchova
Termín nástupu
15.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
100
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Odvážny až pokročilý používateľ s ochotou učiť sa ako využívať technológie pri práci so študentami
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Nech vaše vzdelanie nie je prekážkou v prejavení záujmu o prácu u nás!
Ďalšie požiadavky
Lýceum C. S. Lewisa v Bratislave je stredná škola pod zriaďovateľom Združenia škôl C. S. Lewisa, ktoré už niekoľko desaťročí prevádzkuje v Bratislave školy www.narnia.sk a www.bilgym.sk .
Do nášho tímu hľadáme zanieteného, tvorivého a spoľahlivého učiteľa/učiteľku NaE (náboženstva a etiky).

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PRACOVNEJ PONUKE:
- Pozícia je vhodná pre absolventa.
- Uvítame akékoľvek skúsenosti s mládežou, aj formou práce v skautingu, vedúcich v detských a mládežníckych táboroch, CVČ a podobne.
- Pedagogická prax môže byť výhodou.

KOHO HĽADÁME
- Hľadáme človeka, ktorý vo svojom živote prepája svoju
kresťanskú vieru s etikou a celým kontextom spoločnosti, v ktorej sa pohybuje.
- Je mu blízke neformálne vzdelávanie a vie hľadať balans
medzi zdravým odstupom a záujmom o hodnotový svet mladých
- Má skúsenosti s organizáciou teambuildingov, táborov, či
iných outdoorových akcii
- Má základy a prehľad v kresťanskom učení či dokonca až
teologické vzdelanie

MEDZI HLAVNÉ ZODPOVEDNOSTI V RÁMCI FIXNEJ PRACOVNEJ DOBY PATRIA:
- Práca so študentami.
- Plánovanie vyučovacích hodín a rozvoj kurikula.
- Zlaďovanie sa s inými odbornými aj všeobecnovzdel. predmetmi (kolegami).
- Pravidelná účasť na poradách a interných školeniach.
- Účasť na rozvojovom programe pre nových učiteľov.
- Pravidelné učiteľské povinnosti typu prestávkového dozoru, rodičovského stretnutia, tímbildingov, a pod.

BENEFITY POZÍCIE U NÁS:
Lýceum sa chce stať prostredím, v ktorého centre stojí študent.
Sme tím nadšených učiteľov, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých sú naše školy postavené. Učíme v menších skupinách študentov a keďže vyrastáme pod krídlami Bilgymu, veľa čerpáme z know-how tých najlepších na Slovensku :)

ČO OČAKÁVAME OD VÁS?
● Práca so študentami
● Plánovanie vyučovacích hodín a rozvoj kurikula
● Organizácia a realizácia tímbildingov a iných neformálnych, či outdoorových aktivít
● Aktivity v neformálnych vzdelávacích programoch školy
...

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE
Ak sa chcete uchádzať o miesto učiteľa na našej škole, pošlite nám svoj životopis a motivačný list, v ktorom zdôvodníte, prečo si myslíte, že by ste mohli učiť Váš predmet/predmety na našej škole.
Výberový proces zahŕňa viaceré kolá s viacerými členmi nášho tímu. Pozícia je k budúcemu školskému roku s nástupom od augusta 2024. V niektorých prípadoch môže výber trvať dlhšie, neváhajte nás preto aj v priebehu procesu kontaktovať, ak máte otázky.

Všetky aktuálne ponuky nájdete aj na našom webe: www.lyceum.sk/jobs

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa
Haanova 28
85104 Bratislava-Petržalka
www.lyceum.sk
+421 901 788 744
Kontaktná osoba
Zuzana Mikloš Fabrici
0901 788 744