Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Čaňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pionierska 33, Čaňa
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
608
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe.
Pracovný pomer na dobu určitú - počas trvania projektu POP II - do 31.8.2023.
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Pionierska 33
04414 Čaňa
www.zscana.sk
0556999128, 0911503223
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Bruncová
0911503223