Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Premonštrátske gymnázium, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kováčska 28, Košice-Staré Mesto
Aprobácia
Biológia, Chémia, Matematika
Termín nástupu
26.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.7.2022
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
159
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme učiteľa s aprobáciou Biológia v kombinácii s Matematikou alebo Chémiou.

Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať do 04.07.2022. ([email protected])
Kontaktovať budeme uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Premonštrátske gymnázium
Kováčska 28
04001 Košice-Staré Mesto
www.kovacska.sk
0901710844
Kontaktná osoba
Andrea Hricišinová
0901710844