Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
15.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - užívateľská úroveň, Edupage, MS Teams, Zoom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave posilňuje svoj podporný tím a preto hľadá zanieteného, tvorivého a spoľahlivého kolegu či kolegyňu na pozíciu školský psychológ/psychologička na plný alebo čiastočný úväzok.

Doplňujúce informácie k pracovnej ponuke:
• Pozícia je vhodná pre človeka s praxou a s aspoň začatým dlhodobým výcvikom, s chuťou pracovať v dynamickom prostredí našej školy, plnej výziev aj darov.
• V prípade nenaplnenia niektorej z požiadaviek, ale vážneho záujmu, prosíme o zaslanie Vášho plánu profesijného rozvoja na najbližších päť rokov.
• Časť firemnej komunikácie prebieha výlučne v anglickom jazyku. Hľadáme preto človeka s plynulou slovenčinou aj angličtinou.

BENEFITY POZÍCIE U NÁS:
Bilgym (Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa) je prostredím, v ktorého centre stojí študent/študentka.
Sme tím nadšených učiteľov, učiteliek, odborníkov a odborníčok, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých je škola postavená. Učíme v menších skupinách študentov (do 17). Celkovo máme na škole 473 študentov a 78 členný tím učiteľov. Škola ponúka podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu. Podnecujeme a podporujeme pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky. Ponúkame príjemnú pracovnú klímu v multikultúrnom prostredí. Nových kolegov v prvom roku ich praxe u nás intenzívne sprevádzame. Vzájomné vzťahy upevňujeme aj cez spoločné eventy a teambuildingy. V rámci finančných benefitov ponúkame Multisport kartu a možnosť zľavy zo školného pre deti zamestnancov podľa situácie a finančných možností školy.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE
Ak sa chcete uchádzať o miesto psychológa/psychologičky na našej škole, pošlite nám svoj životopis a motivačný list, v ktorom zdôvodníte, prečo si myslíte, že by ste si Vy a naša škola boli vzájomným prínosom.
Výberový proces zahŕňa viaceré kolá. Snažíme sa vybrať nielen najkompetentnejšieho kolegu či kolegyňu ale aj človeka, ktorému bude rezonovať misia a hodnoty našej školy s jeho/jej vlastnými hodnotami.

Nasledujúce dokumenty zašlite na adresu:[email protected]
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópiu dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní (dá sa poslať dodatočne)

Po zaslaní dokumentov, obdržíte od nás potvrdzujúci e-mail o zaradení do výberového procesu. Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa si vyhradzuje právo, že len vybraní záujemcovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom a pozvaní na výberový pohovor.

Tešíme sa na Vás.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Haanova 28
85104 Bratislava-Petržalka
www.bilgym.sk
63823284
Kontaktná osoba
Blanka Štefan Antalová
0902922903