Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 74
Školský internát
Trnavská cesta 2, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 31.5.2023
Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 31.5.2023
Základná škola
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 31.5.2023
Základná škola s materskou školou
Javorová alej 1, Chorvátsky Grob
Pedagogická pozícia 31.5.2023
Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej
Učňovská 700/6, Gbely
Pedagogická pozícia 31.5.2023
Základná škola
Malinovského 1160/31, Partizánske
Pedagogická pozícia 31.5.2023
Základná škola
Malinovského 1160/31, Partizánske
Pedagogická pozícia 31.5.2023
Špeciálna základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Spojenej školy
Hradná 7, Komárno
Pedagogická pozícia 31.5.2023
Centrum voľného času
Lánska 2575/92, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 31.5.2023
Primary Years Program, ako organizačná zložka Spojenej školy
Novohradská 3, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Spojená škola
Bratislavská 44, Malinovo
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Základná škola
Černyševského 8, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1, Košice-Juh
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Základná škola s materskou školou
Sibírska 39, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 29.5.2023
Základná škola s materskou školou
Sibírska 39, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 29.5.2023
Stredná priemyselná škola informačných technológií
Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Pedagogická pozícia 29.5.2023
Súkromná základná škola
Kaštieľ 1, Bernolákovo
Pedagogická pozícia 28.5.2023
Základná škola s materskou školou
Osloboditeľov 30, Žemberovce
Pedagogická pozícia 27.5.2023
Základná škola
Zbehy 661, Zbehy
Pedagogická pozícia 26.5.2023
Súkromná základná škola ESPRIT
Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 26.5.2023