Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 21
Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Nepedagogická pozícia 15.10.2021
Základná škola
Malokarpatské nám. 1, Bratislava-Lamač
Nepedagogická pozícia 15.10.2021
Základná škola
Hlavná ulica 81/42, Miloslavov
Nepedagogická pozícia 15.10.2021
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, Trnava
Nepedagogická pozícia 14.10.2021
Základná škola
Sokolíkova 2, Bratislava-Dúbravka
Nepedagogická pozícia 14.10.2021
Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 14.10.2021
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 13.10.2021
Základná škola s materskou školou
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 12.10.2021
Súkromná spojená škola Cambridge International School
Úprkova 3, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 12.10.2021
Základná škola
Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
Nepedagogická pozícia 12.10.2021
Základná škola
Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
Nepedagogická pozícia 12.10.2021
Základná škola
J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany
Nepedagogická pozícia 12.10.2021
Základná škola s materskou školou
Dubová 1, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 7.10.2021
Cirkevná základná škola - Narnia
Beňadická 38, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 7.10.2021
Materská škola
Šulekova 35, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 7.10.2021
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Nepedagogická pozícia 6.10.2021
Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Borinská 23, Bratislava-Lamač
Nepedagogická pozícia 1.10.2021
Základná škola
Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa
Nepedagogická pozícia 30.9.2021
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12, Nitra
Nepedagogická pozícia 30.9.2021
Súkromná stredná odborná škola HOST
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 22.9.2021