Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 8 z 8
Liečebno - výchovné sanatórium
Hrdličkova 21, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 22.6.2022
Základná škola
Staničná 631, Lozorno
Pedagogická pozícia 20.6.2022
Základná škola Ľudovíta Štúra
Pionierska 4, Šaľa
Pedagogická pozícia 10.6.2022
Základná škola s materskou školou
Hlavná 292/82, Viničné
Pedagogická pozícia 10.6.2022
Základná škola
Vŕšok 489/20, Láb
Pedagogická pozícia 12.5.2022
Základná škola s MŠ
Hlavná 293, Častá
Pedagogická pozícia 10.5.2022
Základná škola s materskou školou
Hájske 67, Hájske
Pedagogická pozícia 11.3.2022
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf Alapiskola
Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou
Pedagogická pozícia 5.8.2021