Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 7 z 7
Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 29.11.2023
Spojena škola
Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
Pedagogická pozícia 20.11.2023
Stredná priemyselná škola Myjava
SNP 413/8, Myjava
Pedagogická pozícia 15.11.2023
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1, Košice-Juh
Pedagogická pozícia 9.11.2023
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne
Veľkomoravská 14, Trenčín
Pedagogická pozícia 8.11.2023
Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinícka 1, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 7.11.2023
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
Vranovská 4, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 7.11.2023