Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 27
Gymnázium
17. novembra 1180/16, Topoľčany
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Gymnázium
17. novembra 1180/16, Topoľčany
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Spojená škola
Školská 7, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 16.5.2022
Škola umeleckého priemyslu
Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 16.5.2022
Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 16.5.2022
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 16.5.2022
Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského
Škultétyho 10, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 13.5.2022
Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského
Škultétyho 10, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 13.5.2022
Súkromné gymnázium
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Súkr. šport. gymnázium
Dudvážska 6, Bratislava-Podunajské Biskupice
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Karola Adlera 5, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 10.5.2022
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Pedagogická pozícia 9.5.2022
Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 8.5.2022
Gymnázium
Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Spojená škola
Školská 447/2, Turčianske Teplice
Pedagogická pozícia 5.5.2022
Elokované pracovisko ako súčasť Školy pre mimoriadne nadané deti a GYMNÁZIUM
Skalická 1, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Hronská 3, Bratislava-Podunajské Biskupice
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Stredná odborná škola chemická
Vlčie hrdlo 50, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 2.5.2022