Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 11 z 11
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 170/2, Trenčín
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 14.5.2022
Základná škola s materskou školou
Budmerice 430, Budmerice
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Pedagogická pozícia 10.5.2022
Základná škola
Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Gymnázium Františka Švantnera
Bernolákova 9, Nová Baňa
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 3.5.2022
Základná škola
Rohožník 399, Rohožník
Pedagogická pozícia 2.5.2022
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 26.4.2022
Hotelová akadémia
Mikovíniho 1, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 25.4.2022
Obchodná akadémia
Dudova 4, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 23.4.2022