Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 14 z 14
Základná škola Milana Rastislava Štefánika
Vajanského 35, Piešťany
Nepedagogická pozícia 30.6.2022
Základná škola s materskou školou
Rakovice 15, Rakovice
Pedagogická pozícia 28.6.2022
Základná škola s materskou školou
Rakovice 15, Rakovice
Pedagogická pozícia 28.6.2022
Cirkevná spojená škola
Štefánikova 119, Piešťany
Pedagogická pozícia 27.6.2022
Cirkevná materská škola sv. Michala Archanjela ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy
Vodárenská 78, Piešťany
Pedagogická pozícia 27.6.2022
Cirkevná materská škola sv. Michala Archanjela ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy
Vodárenská 78, Piešťany
Nepedagogická pozícia 27.6.2022
Základná škola
Školská 44, Veľké Orvište
Pedagogická pozícia 21.6.2022
Materská škola
Staničná 2, Piešťany
Pedagogická pozícia 20.6.2022
Základná škola
Školská 44, Veľké Orvište
Manažment 16.6.2022
Materská škola
Školská 44, Veľké Orvište
Pedagogická pozícia 15.6.2022
Základná škola
Školská 44, Veľké Orvište
Pedagogická pozícia 15.6.2022
Základná škola
Holubyho 15, Piešťany
Nepedagogická pozícia 15.6.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 19, Sokolovce
Pedagogická pozícia 10.6.2022
Základná škola
Školská 4, Vrbové
Pedagogická pozícia 8.6.2022