Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 6 z 6
Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Alapiskola ako organizačná zložka Spojenej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi
Daxnerova 10/42, Rimavská Sobota
Pedagogická pozícia 15.10.2021
Materská škola
Hviezdoslavov 51, Hviezdoslavov
Pedagogická pozícia 15.10.2021
Základná škola
Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 15.10.2021
Špeciálna základná škola s materskou školou
Nevädzová 3, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 14.10.2021
Súkromná základná škola
Trieda SNP 104, Košice-Západ
Pedagogická pozícia 5.10.2021
Základná škola Anatolija Karpova
Černyševského 8, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 27.9.2021