Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 5 z 5
Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského
Škultétyho 10, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 29.6.2022
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA
Tajovského 15, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 21.6.2022
Premonštrátske gymnázium
Kováčska 28, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 17.6.2022
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA
Tajovského 15, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 13.6.2022
Stredná odborná škola železničná
Palackého 14, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 10.6.2022