Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 30
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Škola umeleckého priemyslu
Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 16.5.2022
Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 16.5.2022
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 16.5.2022
SZŠ
Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 13.5.2022
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Súkr. šport. gymnázium
Dudvážska 6, Bratislava-Podunajské Biskupice
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Karola Adlera 5, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 10.5.2022
Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 8.5.2022
Gymnázium
Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Elokované pracovisko ako súčasť Školy pre mimoriadne nadané deti a GYMNÁZIUM
Skalická 1, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Hronská 3, Bratislava-Podunajské Biskupice
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Stredná odborná škola chemická
Vlčie hrdlo 50, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 2.5.2022
Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 2.5.2022
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 25.4.2022
Obchodná akadémia
Dudova 4, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 23.4.2022
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 22.4.2022
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 22.4.2022