Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 19 z 19
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda
Chotín 225, Chotín
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Súkromná materská škola TatraKUK
Malé Tatry 5A, Ružomberok
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Základná škola
Školská 299/11, Skýcov
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Základná škola
Športová 470, Most pri Bratislave
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola
Bukovecká 17, Košice-Nad jazerom
Pedagogická pozícia 18.5.2022
Základná škola
Školská 2, Michalovce
Pedagogická pozícia 18.5.2022
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Beethovenova 27, Trnava
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Základná škola s materskou školou Za kasárňou
Za kasárňou 2, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Základná škola J. G. Tajovského
Tajovského 1, Senec
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Základná škola s materskou školou
Sibírska 39, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Základná škola s materskou školou
Hlavná 3/16, Ružindol
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Základná škola
Belá-Dulice 84, Belá-Dulice
Pedagogická pozícia 10.5.2022
Spojená škola
Hálkova 54, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 10.5.2022
Súkromná základná škola
Sklenárova 1, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave
Školská 2, Stupava
Pedagogická pozícia 5.5.2022
Základná škola Jána Amosa Komenského
Rábska 14, Kolárovo
Pedagogická pozícia 3.5.2022
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf Alapiskola
Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou
Pedagogická pozícia 2.5.2022