Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň), Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves


Nemáte životopis? Vytvorte si ho!
Súhlasím s podmienkami služby a potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Zásadami ochrany súkromia.

Súhlasím, aby ma organizácia Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves oslovila aj s inými pracovnými ponukami. Súhlas udeľujem na obdobie 3 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú sprístupnené len oprávneným zamestnancom organizácie a len v rozsahu nevyhnutnom na účely spracúvania.