Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku

Mzdový účtovník, Gymnázium, Metodova 2, Bratislava-Ružinov


Nemáte životopis? Vytvorte si ho!
Súhlasím s podmienkami služby a potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Zásadami ochrany súkromia.

Súhlasím, aby ma organizácia Gymnázium, Metodova 2, Bratislava-Ružinov oslovila aj s inými pracovnými ponukami. Súhlas udeľujem na obdobie 3 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú sprístupnené len oprávneným zamestnancom organizácie a len v rozsahu nevyhnutnom na účely spracúvania.