Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku

Vychovávateľ, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním Cenada, Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves


Nemáte životopis? Vytvorte si ho!
Súhlasím s podmienkami služby a potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Zásadami ochrany súkromia.

Súhlasím, aby ma organizácia Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním Cenada, Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves oslovila aj s inými pracovnými ponukami. Súhlas udeľujem na obdobie 3 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú sprístupnené len oprávneným zamestnancom organizácie a len v rozsahu nevyhnutnom na účely spracúvania.