Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku

Učiteľ/ka SŠ, Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava-Staré Mesto


Nemáte životopis? Vytvorte si ho!
Súhlasím s podmienkami služby a potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Zásadami ochrany súkromia.

Súhlasím, aby ma organizácia Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava-Staré Mesto oslovila aj s inými pracovnými ponukami. Súhlas udeľujem na obdobie 3 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú sprístupnené len oprávneným zamestnancom organizácie a len v rozsahu nevyhnutnom na účely spracúvania.