Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku

Upratovačka, Súkromná základná škola FUTURUM, Moyzesova 5, Košice


Nemáte životopis? Vytvorte si ho!
Súhlasím s podmienkami služby a potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Zásadami ochrany súkromia.

Súhlasím, aby ma organizácia Súkromná základná škola FUTURUM, Moyzesova 5, Košice oslovila aj s inými pracovnými ponukami. Súhlas udeľujem na obdobie 3 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú sprístupnené len oprávneným zamestnancom organizácie a len v rozsahu nevyhnutnom na účely spracúvania.