Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku

Asistent učiteľa, Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce


Nemáte životopis? Vytvorte si ho!
Súhlasím s podmienkami služby a potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Zásadami ochrany súkromia.

Súhlasím, aby ma organizácia Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce oslovila aj s inými pracovnými ponukami. Súhlas udeľujem na obdobie 3 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú sprístupnené len oprávneným zamestnancom organizácie a len v rozsahu nevyhnutnom na účely spracúvania.