Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Špeciálny pedagóg

Slobodná škola - Súkromná základná škola, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Galaktická 9, Košice
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
50
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude určený v súlade so zákonom 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základné používanie počítača, ochota učiť sa efektívne pracovať a aktívne využívať IT, kancelársky balík Google Workspace (gmail, kalendár, tabuľky, dokumenty, v prípade potreby doučíme; formuláre vítané).
Vzdelanie
Špeciálny pedagóg- Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Možnosť čiastočného úväzku, 20-100%. Do rozrastajúceho sa tímu Slobodnej demokratickej školy Košice hľadáme na dlhodobú spoluprácu špeciálneho pedagóga pre deti prevažne prvého stupňa. Po vzore Summerhill a Sudbury modelov budeme veľa vonku a deťom dáme právo rozhodovať o tom čo, ako, kedy a kde sa učia. Zachováme ich motiváciu objavovať a meniť svet, ktorý im odovzdávame. Sme základná škola zaradená do siete škôl SR, podporujeme aj domáce vzdelávanie a naše unikátne experimentálne overovanie slobodného vzdelávania vedie nitrianska univerzita UKF. Náš skúsený tím zahŕňa aj psychológa, špeciálneho pedagóga, podporu inklúzie a odborné i legislatívne poradenstvo. Súčasťou úväzku je aj rôznorodá práca podľa potrieb školy. Prácu na sebe a schopnosť zmeny u nás samých považujeme za kľúčový bod pre prácu v Slobodnej škole. Chceme totiž aby bolá táto škola o zmene. Naša organizácia sa rozvíja, od každého jednotlivca sa očakáva, že sa prispôsobí vnútornej dynamike organizácie postavenej na demokratických a holakratických princípoch.

NIEČO O NÁS:
Kto? https://slobodnaskola.sk/nas-tim/
Prečo? https://slobodnaskola.sk/inspiracia/
Komu? http://slobodnaskola.sk/#detaily
FB? https://www.facebook.com/slobodnaskolask
FAQ? https://slobodnaskola.sk/denni-ziaci/, https://slobodnaskola.sk/domskolaci/
Ďalšie otázky? https://slobodnaskola.sk/kontakty/
Podporte nás! https://slobodnaskola.sk/podporte-nas/

NÁPLŇ PRÁCE:
- špeciálno-pedagogická dokumentácia - tvorba, udržiavanie v súlade s legislatívou a pravidlami školy
- online/telefonické v rámci podporného tímu, s rodičmi, žiakmi na domácom vzdelávaní zo zdravotných dôvodov
- individuálna online práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, online/telefonické poradenstvo rodičom
- práca s Google Workspace (gmail, Meet, zdieľané dokumenty, kalendár, tabuľky)
- písanie hodnotiacej správy žiakov so znevýhodneniami 2x ročne

OČAKÁVANÉ OSOBITÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI:
-rešpektujúci prístup k ľuďom (a deti sú tiež ľudia), kritické myslenie
-vnútorná motivácia poznávať (sa), učiť (sa) a neustále na sebe pracovať
-dlhodobý záujem o slobodné demokratické vzdelávanie, rešpektujúcu komunikáciu, inklúziu apod.
-kreativita, samostatnosť, flexibilita, reziliencia, zvládanie nepohody a krízových situácií
- ochota pracovať s každým žiakom bez ohľadu na jeho znevýhodnenie
-vnútorná motivácia rozvíjať a vzdelávať sa v rôznych oblastiach (nenásilná komunikácia, riešenie konfliktov, zvládanie krízových situácií, inklúzia, komunitné vzdelávanie...)
-schopnosť zaradiť sa do holakratického zriadenia školy

VÝHODOU JE:
-vzdelanie v oblasti osobnostného rastu, rešpektujúcej komunikácie, sebapoznávania a EQ
-angličtina, nemčina, posunkový či iný jazyk na komunikačnej úrovni
-predchádzajúce skúsenosti s prácou s deťmi / starostlivosťou o ne, dobrovoľníctvo
-predchádzajúce skúsenosti so slobodným (demokratickým/samoriadeným) vzdelávaním, zvedavosť

MIESTO VÝKONU PRÁCE: práca z domu alebo na Galaktická 9, územie mesta Košice, okres Košice-okolie

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY: možný čiastočný úväzok, flexikonto (konto pracovného času), práca z domu, maximálny príspevok na stravovanie, zapožičanie služobného auta, notebook a telefón na súkromné účely, pravidelné a systematické vzdelávanie, intenzívne sebaspoznávanie. Priama otvorená komunikácia medzi kolegami, neustále učenie sa.

So životopisom zasielajte aj motivačný list, prečo by ste chceli pracovať v rámci slobodného demokratického vzdelávania. Práca vhodná aj pre šikovného absolventa.

Nakoľko od našich uchádzačov očakávame čítanie s porozumením ako základný predpoklad spolupráce, na životopisy zasielané BEZ MOTIVAČNÉHO LISTU NEBUDEME REAGOVAŤ. Tento list má zodpovedať približne tieto otázky:
- v čom ma zaujala vaša Slobodná škola?
- v čom vidím práve tento spôsob/model vzdelávania ako obohacujúci pre dieťa, spoločnosť, atď.?
- v čom naopak vnímam možné nezhody v tom, ako vidím/chápem ja vzdelávanie verzus to, aké sú východiská Slobodnej školy/slobodného demokratického prístupu k vzdelávaniu?
- v čom vidím svoje prínosy pre Slobodnú školu?
- v čom vidím prínosy Slobodnej školy pre seba?
- ako chápem svoju slobodu, či slobodu detí/iných ľudí? Apod.
- aké sú zdroje vášho učenia sa?
- ako sa v mojom živote vyskytuje sebariadenie, sebaorganizovanie?
- ake rizika spoluprace s nami vidite?
Inzerát ponechávame zverejnený do zmazania, nakoľko sme rastúca organizácia a dlhodobo hľadáme kolegov s potenciálom pre našu školu. Všetkých vybraných uchádzačov budeme včas kontaktovať. Prosíme, nekontaktujte nás poštou, telefonicky, ani emailom, či je inzerát aktuálny ani či vieme reagovať na včera zaslaný životopis. Obratom reagovať nevieme. Životopisy a motivačné listy jednotlivých uchádzačov však pozorne spracovávame a v prípade, že pre nás budete na základe Vašich dokumentov vhodným uchádzačom, budeme Vás kontaktovať

KONTAKT: 0948223247 [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Slobodná škola - Súkromná základná škola
Galaktická 9
040 22 Košice
www.slobodnaskola.sk
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Maliňáková
0948223247