Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku

Upratovačka, Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená


Nemáte životopis? Vytvorte si ho!
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Profesia spol. s r.o.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov organizáciou Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená

Zároveň som si vedomý/á a súhlasím so Zásadami spracovania osobných údajov pre Edujobs.sk spoločnosti Profesia, spol. s r.o.