Školský digitálny koordinátor

Základná škola s materskou školou, Hniezdne

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hniezdne 244, Hniezdne
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.9.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
143
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie digitálnych technológií a ich aplikácia vo výchovno-vzdelávacom procese
Vzdelanie
1. vzdelanie:
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch.

2. prax:
- minimálne 3 roky na pozícií učiteľ
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
-bezúhonnosť
-zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis (CV)
3. motivačný list
4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

-náplň práce/požiadavky:
práca v projektovom tíme a plnenie úloh školského digitálneho koordinátora,
• digitalizácia školy, pomoc pri digitalizácii vyučovacieho procesu, začleňovanie IT do vyučovacích predmetov,
• poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
• poskytovanie spätnej väzby pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hniezdne 244
06501 Hniezdne
https://zssmshniezdne.edupage.org/
0524283751,0524323035
Kontaktná osoba
Petra Sebešová Strápková
0915 960 665