Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku

Špeciálny pedagóg, Špeciálna základná škola, Gen. Svobodu 1273/73, Partizánske


Nemáte životopis? Vytvorte si ho!
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Profesia spol. s r.o.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov organizáciou Špeciálna základná škola, Gen. Svobodu 1273/73, Partizánske

Zároveň som si vedomý/á a súhlasím so Zásadami spracovania osobných údajov pre Edujobs.sk spoločnosti Profesia, spol. s r.o.