Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku

Psychológ, školský psychológ, Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves


Nemáte životopis? Vytvorte si ho!
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Profesia spol. s r.o.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov organizáciou Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves

Zároveň som si vedomý/á a súhlasím so Zásadami spracovania osobných údajov pre Edujobs.sk spoločnosti Profesia, spol. s r.o.