Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 58
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 27.5.2022
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Pedagogická pozícia 27.5.2022
Súkromná základná škola FUTURUM
1.mája 169/9, Trenčín
Pedagogická pozícia 27.5.2022
Základná škola s materskou školou
Kočovce 380, Kočovce
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Základná škola s materskou školou
Kočovce 380, Kočovce
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Základná škola
Veľkomoravská 12, Trenčín
Nepedagogická pozícia 26.5.2022
Základná škola s materskou školou
Stará Myjava 141, Stará Myjava
Pedagogická pozícia 25.5.2022
Základná škola
Športovcov 372/21, Partizánske
Pedagogická pozícia 25.5.2022
Základná škola s materskou školou
Lúka 135, Lúka
Pedagogická pozícia 24.5.2022
Základná škola s materskou školou
Lúka 135, Lúka
Pedagogická pozícia 24.5.2022
Základná škola
Mierové námestie 255/27, Handlová
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Základná škola
Mierové námestie 255/27, Handlová
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Základná škola s materskou školou
Kočovce 380, Kočovce
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Základná umelecká škola Karola Pádivého
Nám. SNP 2, Trenčín
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom
L.Novomeského 11, Trenčín
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 170/2, Trenčín
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Materská škola
J.Braneckého 129/13, Trenčianska Teplá
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Základná škola s materskou školou kardinála A. Rudnaya
Považany 216, Považany
Pedagogická pozícia 20.5.2022