FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra

Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou, Chynorany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 186/13, Chynorany
Aprobácia
Anglický jazyk
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
27.8.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
315

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33 Chynorany


Voľné pracovné miesto: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
ANJ - SJL

Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
ZŠ V. Beniaka s MŠ
Školská 186/13
956 33 Chynorany

Termín nástupu
27. 8. 2018

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15. 6. 2018

Rozsah úväzku
100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia - doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov do 24.5.2018 a od 25.5.2018 podľa zákona č. 18/2018 Z. z..

Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33 Chynorany,
- e.mailom na adresu: skola@zschynorany.edu.sk,
- priniesť osobne do15.6.2018

Kontaktná osoba:
PaedDr. Andrej Petrík
riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
038/5423380, 0903777873


RSS Feed Widget