FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola, Harmanec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Harmanec 10, Harmanec
Termín nástupu
1.5.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.4.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
28

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované vzdelanie:
Úplné stredné vzdelanie -
1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa -
1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo.

Ďalšie požiadavky
Pedagogická prax v primárnom vzdelávaní na malotriednej škole vítaná.
Bližšie informácie na tel. čísle +421907 441 303.
Žiadosť s priloženými dokladmi o vzdelaní a osobný a profesijný životopis je potrebné doručiť na adresu:
Základná škola, Harmanec 10, 976 03, Harmanec
príp. mailom: henrieta26@post.sk


RSS Feed Widget